Архитект Пенчо Койчев

Пенчо Койчев български архитект

Личен албум

 

1

1-1

5a

img614img613

Арх. Пенчо Койчев “1904 г. София”

img615a

“Архитект Пенчо Г. Койчев, по чиито планове е строена Софийската съдебна палата. Роден 1976 г. в гр. Дряново – Търновско. Завършил по архитектура университета в Ганд – Белгия с отличие през 1901 г.” (написано собственоръчно от арх. Койчев)

3

Арх. Пенчо Койчев

9

“Връщане от войната 1912-1913 г.” (Иван Койчев, брат на Пенчо Койчев).

Screen Shot 2013-10-26 at 9.42.20 PM

Пенчо Койчев с родителите си, брат си и сестра си. Седнали отдясно наляво: Генчо Койчев – бащата, Цана – майката, Иван – най-големият брат; прави – Пенчо и сестра му Велика

10

На гърба на снимката арх. Койчев е написал: “Силистра 1898 август. Генчо Койчев, Цана Койчева, Иван (капитан), Велика, Пенчо, Георги”. (Отляво надясно прави – арх. Койчев и брат му Иван, седнали – бащата Генчо, майката Цана, сестрата Велика и синът й Георги).

13 13grab

Арх. Койчев със съпругата си Невена

img599

Невена Тричкова, бъдещата съпруга на арх. Койчев

15

Арх. П. Койчев със съпругата си Невена и сина им Борис

16

Арх. Койчев (втори на първия ред отляво надясно) и съпругата му (трета на последния ред отдясно наляво)

11

Арх. Койчев се оженва за Невена Тричкова, дъщеря на Цветана и на съветника при Върховната сметна палата в София Спас Тричков. Надпис от арх. Койчев на гърба на снимката, направена в деня на сватбата: “28 септември 1908 год. София”.
Отляво надясно: бабата*, бащата и майката на младоженката, младоженката, младоженецът, сестра му, майка му, баща му.  На последния ред, трети отляво надясно е д-р Борис Тричков, брат на младоженката.
* Богдана Ирасекова, чехкиня, дошла преди Освобождението в България да просвещава южните славяни; омъжва се за Иван Хитев от Карлово. Учителства в ръзлични български градове.

1616-1

Надпис на гърба на снимката от арх. Койчев: “28.ІІ.1916”. Арх. Койчев – прав вляво, до него – съпругата му Невена, седнала пред тях – тъща му Цветана, на коленете на тъста му Спас Тричков е синът на Невена и Пенчо Борис, мъжът в униформа най-вдясно е братът на Невена д-р Борис Тричков с орден от І Св. война.

17

Надпис на гърба на снимката от съпругата на арх. Койчев: “На вуйчо Ярослав – Невенка и Борето* на 1 година. 30 юни 1910 г. София”. (Съпругата и единственото дете на арх. П. Койчев).

18

Надпис на гърба на снимката от арх. Койчев: “1914”. Арх. Койчев – клекнал, съпругата му Невена е права, шеста отдясно наляво.

19

[Отдясно наляво: арх. Пенчо койчев, съпругата му Невена, брат й Елисей  и Борис, синът на Невена и Пенчо]

20

Надпис на гърба на снимката от арх. Койчев: “1926-7”

[На вилата в Княжево: арх. П. Койчев (до стената) до него и по-ниско – синът му Борис, останалите на снимката са съседи по вила]

17

Арх. Койчев със снаха си и внучката си Невена

18

Арх. Койчев с внучката си Невена

Синът на арх. Пенчо Койчев – проф. д-р Борис Койчев (1909-1982)

21

Борис Койчев е лекар, основател на Катедрата по биохимия към Медицинсия университет в София (първата катедра по биохимия в България) и създател на първата частна клинична лаборатория у нас, която се е помещавала на партера на къщата на бул. “Дондуков” № 66, сега №36.

Снахата  на арх. Койчев, пианистка, проф. Лили Атанасова (1921-2004) 

22

Изявена пианистка, тя е дългогодишен професор по пиано в Българската музикална академия в София.

23

Домът на арх. Койчев, който той проектира и построява през 1909-10 г. на бул. “Дондуков” № 66, сега – № 36. В него арх. Койчев живее до смъртта си на 20.01.1956 г. Там живее до края на живота си синът му, д-р проф. Борис Койчев (1909-1982), основател на Катедрата по биохимия към Медицинсия университет в София (първата катедра по биохимия в България) и създател на първата частна клинична лаборатория у нас, която се е помещавала на партера на къщата. Там живя до края на дните си и съпругата на проф. Борис Койчев, Лили Атанасова (1921-2004), дългогодишен професор по пиано в Българската музикална академия в София.

АРХ. ПЕНЧО КОЙЧЕВ –УЧЕНИК И СТУДЕНТ

Screen Shot 2013-10-26 at 8.56.50 PM

Screen Shot 2013-10-26 at 8.58.31 PM

Screen Shot 2013-10-26 at 9.00.14 PM

Screen Shot 2013-10-26 at 9.00.54 PM

24

Надпис на гърба на снимката от арх. Койчев: “Хорът на Русенската гимназия под диригентството на гн. Рендов 1884  12.06.1995”. Арх.Пенчо Койчев, който е завършил Русенската гимназия, е на последния ред, пети отляво надясно).

25

Арх.Пенчо Койчев със състуденти в гр. Ганд – Белгия, където е завършил архитектура (ред ІІ, втори отдясно наляво, седнал)

24

Надпис на гърба на снимката от арх. Койчев: “Gand – 19”. Пенчо Койчев – втори отляво надясно на последния ред със състуденти по архитектура в Ганд.

25

Надпис на гърба на снимката от арх. Койчев: “1898” Арх. Пенчо Койчев (вляво) по време на следването си в Гант

26

Надпис на гърба на снимката от арх. Койчев: “Ганд 1998” (Пенчо Койчев по време на следването си в Ганд)

“БЪЛГАРАН” И БЪЛГАРАНОВЦИ

27

“Българан” [около 1905 г., вер. в двора на кръчмата на ул. “Раковска”, която често са посещавали.  Ред І – седнали ниско отляво надясно: Александър Кипров – неизвестен – актьорът Васил Кирков. Ред ІІ отляво надясно: Христо Силянов – арх. Пенчо Койчев – Матьо Славов – неизвестен – актьорът Сава Огнянов – Янко Болимечков. Ред ІІІ отляво надясно:  Андрей Протич (юрист) –  карикатуристът Александър Божинов – непознат стражар – неизвестен].

28

Арх. Пенчо Койчев с приятели. Седналият на земята – Пенчо Койчев, седналият на столче до дървото – писателят Елин Пелин, между двамата – актьорът Сава Онянов, стъпилият нависоко – карикатуристът Александър Божинов.

29

Отляво надясно: писателят Елин Пелин, карикатуристът Александър Божинов, арх. Пенчо Койчев и художникът Петър Морозов (около 1905-8 г.].

30

30-1

“За спомен на добро приятелство 9.ХІІ.1905 г. В. Кирков “Мещане” Нил” [отзад:] “На П. Койчев В. Кирков”

31

31-1

“На приятеля си Пенчо Койчев за спомен от Барана    “На дне” 1905 г.  С. Огнянов”

33

“Елин Пелин 21.ІІІ.906”. “На Койчев” (на гърба на снимката).

3

3-1

Надпис на гърба на снимката от арх. Койчев: “с. Своге 15.Х.1940.  Кьор – кютук пиян”.

Професионален и обществен живот

34

Българо-румънско дружество на инжинери и архитекти – Букурещ, вер. 1908 г. Арх. П. Койчев е на VІ ред, пети отляво надясно].

35

Надпис на гърба на снимката от арх. Койчев: “Букурещ – арх. П. Койчев и инж. В. Коевски 1908 г.” Арх. Койчев е вдясно.

36

Надпис на гърба на снимката от арх. Койчев: “Юбилеен спомен Държавно средно техническо училище 1910 – 1925”. Под левия долен ъгъл на надписа е фотографията на арх. П. Койчев.

37img595

Надпис на гърба на снимката от арх. Койчев: “София 1931 г. 15.ХІІ. І ред отляво надясно: инж. С. Ганев, арх. П. Койчев, арх. Г. Папазов. ІІ ред отляво надясно: инж. Байнов, инж. Винтер, арх. Г. Русев, инж. Драмов. Всички до архитектурното бюро – Контрола по строежа на Съдебните палати в България – помощници на арх. П. Койчев с изключение на инж. Винтер до предприятието Питель-браузевереръ.”

38

[С колеги пред Народния театър около 1939 г. Арх. П. Койчев е на І ред в средата, 5-ти отляво надясно].

39

С колеги. Арх. Койчев – на І ред, втори отдясно наляво.

40

40-1

Надпис на гърба на снимката от арх. Койчев: “Годишно събрание на Д-во Червен кръст. 30 март 1935 г. София (Архитект Койчев член на Централния комитет)”. Фотографията е пред църквата “Св. София”, арх. Койчев – но трети ред, втори отляво надясно.

41

Надпис на гърба на снимката от арх. Койчев: “Февруарий 1937 г. София –големия салон на Дружеството на Българските Инжинери и Архитекти по случай награждаване инжинери и архитекти на [?] Н.В. Царя І ред седнали отдясно наляво: архитект Николов, архитект Гечев, инж. Генев (награден), инж. Иван Иванов – кмет на София, министър Вълев, министър инж. С. Ганев, инж. Станишев (награден), инж. Атанасов (награден), архит. Кунев (награден). ІІ ред прави отдясно наляво: инж Караджиски [?] (нагр.), архт. Фингов (нагр.), арх. Койчев (нагр.), инж. Радославов (нагр.), архет. Лазаров (нагр.), ивж. Василев (нагр.), арх. Дабков (нагр.), арх. Тодоров (нагр.), инж. Балански (нагр., ІІІ ред прави: отдясно наляво: Кондуктеро [?], мин.[?] Минчев (нагр.). кондук. (нагр.), инж. Цонев (нагр.), инж. Клая (нагр.)”

 

Карикатури

 

 

 

23222420 2125

 

 

Реклами

3 comments on “Личен албум

 1. Диана
  ноември 20, 2013

  Истинско удоволствие да четеш за един именит българин!

 2. Живка Иванова
  март 11, 2014

  Прекрасно! Прекланям се не само пред делото на архитект Койчев, но пред създателите на този прекрасен сайт с толкова много информация и снимки! Невероятно! Къде се съхранява архива, кой го е дигитализирал и предоставил за ползване?

 3. Тошо Пейков
  септември 13, 2014

  Хвала на наследниците на архитект Пенчо Койчев, които публикуваха този безценен албум. В изложбата „Владетели и Дворци на Третото Българско Царство“, която Цар Симеон II откри на 24 януари 2014 г. в галерията „Райко Алексиев“, си позволих да публикувам образа на големия български архитект Пенчо Койчев. Мир на душата му – творенията му, дворците са над земята.
  С уважение Тошо Пейков

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: